Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja

  1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

Kik vagyunk

A weboldal címe: https://domainzsibi.hu

Személyes adatok

Hirdetés beküldésekor egy élő e-mail címet kérünk a kapcsolattartás céljára. Ez önmagában nem minősül személyes adatnak, hisz nem alkalmas egy személy azonosítására.
Hirdetésre nem használjuk, harmadik személynek nem adjuk tovább.

Számla adás esetén az idevonatkozó mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően.

Hozzászólások

Nincs ilyen lehetőség az oldalon.

Média

Nincs ilyen lehetőség az oldalon.

Sütik

Ez az oldal nem használ sütiket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

Nincs ilyen lehetőség az oldalon.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Nem tárolunk adatokat és nem osztjuk meg senkivel.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Nem őrizünk személyes adatokat.
Számla adás esetén az idevonatkozó mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően.

Hová továbbítjuk az adatokat

Nem továbbítunk.